ระบบสแกนพอร์ตแบบฟรี

ดาวน์โหลดฟรี
ที่วางจำหน่าย: 2.4.2750
ใบอนุญาต: เสียค่าใช้จ่าย


Advanced Port Scanner

Advanced Port Scannerระบบสแกนเครือข่ายที่ฟรีและรวดเร็วทำให้คุณเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายเหล่านั้นได้ เช่น แฟ้มแบ่งปัน, HTTP, HTTPS, FTP, RDP และ Radmin ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมและมีอินเตอร์เฟซที่ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ Advanced Port Scanner ได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางจากผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานที่บ้านสำหรับการจัดการและการเฝ้าดูเครือข่าย

คุณสมบัติเด่น

การสแกนพอร์ตแบบมัลติเทรดอย่าง
รวดเร็ว

เข้าถึงจากระยะไกล

รับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบเครือ
ข่าย

เปิดเครื่องผ่านแลน (Wake-On-LAN)
และปิดเครื่องพีซีจากระยะไกล

เข้าถึงทรัพยากรที่พบได้ง่าย

รันคำสั่งบนคอมพิวเตอร์จากระยะไกล

Copyright © 1999-2018 Famatech.
สงวนลิขสิทธิ์