Tiếng Việt

Trình quét cổng miễn phí

Tải xuống miễn phí
phiên bản : 2.5.3869
Giấy phép : miễn phí


Advanced Port Scanner

Advanced Port Scanner

Advanced Port Scanner là trình quét mạng miễn phí, cho phép bạn tìm nhanh các cổng đang mở trên các máy tính trên mạng và nhận thông tin về phiên bản của các chương trình đang chạy trên các cổng đã phát hiện được. Chương trình có giao diện thân thiện với người dùng và nhiều chức năng.

Tính năng chính

Quét cổng
đa luồng nhanh chóng

Truy cập từ xa

Nhận thông tin về
thiết bị mạng

Đánh thức từ LAN và
Tắt máy tính từ xa

Truy cập dễ dàng
các tài nguyên đã tìm thấy

Chạy các lệnh
trên máy tính từ xa

Tải xuống phần mềm Radmin VPN miễn phí của chúng tôi và kết nối máy tính phía sau tường lửa
Copyright © 1999-2021 Famatech Corp. Bảo lưu toàn quyền.

Select language:

English Български език Česky Dansk Deutsch Ελληνικά Español Eesti Français Hrvatski Hungarian Bahasa Indonesia Italiano Latviešu Lietuvių kalba Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovenčina Slovenščina Srpski Svenska Suomi Türkçe Tiếng Việt Українська 简体中文 繁體中文 한국어 ภาษาไทย العربية فارسی עברית