ภาษาอังกฤษ

ระบบสแกนพอร์ตแบบฟรี

ดาวน์โหลดฟรี
ที่วางจำหน่าย: 2.5.3680
ใบอนุญาต: เสียค่าใช้จ่าย


Advanced Port Scanner - จากหน้าหลัก

Advanced Port Scanner เป็นซอฟต์แวร์ที่รวดเร็วและฟรีสำหรับการสแกนพอร์ต ช่วยให้คุณค้นหาพอร์ตที่เปิดอยู่ทั้งหมด (TCP and UDP) ได้อย่างรวดเร็วและตรวจจับเวอร์ชั่นของโปรแกรมที่รันบนเวอร์ชั่นนั้น ยูทิลิตี้ประกอบด้วยคุณสมบัติมากมายที่ทำให้การจัดการเครือข่ายง่ายขึ้น

การใช้ Advanced Port Scanner

การสแกนเครือข่าย

1. พิมพ์หมายเลขไอพีตามพิสัยที่ต้องการ (ปุ่ม "ไอพี" ตรงแถบเครื่องมือสามารถช่วยในการตั้งพิสัยหมายเลขไอพีของเครือข่ายของคุณได้).

2. ป้อนรายการของพอร์ตที่คุณจะสแกน

3. คลิก "สแกน" เมื่อการสแกนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะเห็นรายชื่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย.

สร้างรายชื่อคอมพิวเตอร์เป็น รายการโปรด เพื่อใช้งานอย่างเป็นประจำ

1. สแกนเครือข่าย

2. เลือกคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ แล้วคลิกตัวเลือก "เพิ่มไปยัง "รายการโปรด" ที่เมนูลัด.

3. คุณจะสามารถทำงานด้วยคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้โดยกดแท็บ "รายการโปรด".

4. คุณยังสามารถเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เข้าไปยัง "รายการโปรด" ได้โดยการเลือกที่ "ปฏิบัติการ → เพิ่มคอมพิวเตอร์…" ในเมนูและเข้่าไปยังข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของคุณในกล่องโต้ตอบ.

คุณยังสามารถบันทึกรายการคอมพิวเตอร์ได้จากแถบ "รายการโปรด" ไฟล์จะบันทึกเป็นรูปแบบ .xml .html .csv

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูทางลัด - "บันทึกรายการที่เลือก…";
 • เมนูหลัก - "ไฟล์ → บันทึกเป็น…".

ในการโหลดรายการคอมพิวเตอร์จากไฟล์เข้าแถบ "รายการโปรด" โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: เมนูหลัก - "ไฟล์ → เพิ่มในรายการโปรด".

ตั้งชื่อรายการของพอร์ต

หากคุณต้องการ คุณอาจตั้งชื่อรายการของพอร์ตที่คุณป้อนเข้าไปได้ ชื่อนี้จะแสดงออกมาในประวัติการค้นหา

ระบบสแกน Radmin และ Advanced Port Scanner

Radmin คือหนุ่งในซอฟท์แวร์ควบคุมระยะไกลที่ดีที่สุดของ Windows ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระยะไกลได้ราวกับว่าคุณนั่งอยู่หน้าเครื่องเอง โดยใช้อินเทอร์เฟซกราฟฟิกมาตรฐาน.

1. เลือกคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ จากผลของการสแกนเครือข่าย หรือจากแท็บ "รายการโปรด".

2. ถ้า Radmin Server ถูกตรวจพบในคอมพิวเตอร์นั้นๆ ให้คลิกขวาที่ตัวเลือก Radmin แล้วเลือกประเภทการเชื่อมต่อ Radmin ที่ต้องการจากเมนูลัด โดยต้องติดตั้ง Radmin Viewer ลงในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลด Radmin Viewer ได้ฟรีจากเว็บไซต์: www.radmin.com/th/download/.

คุณยังสามารถใช้เวอร์ชั่นแบบพกพาของ Radmin Viewer ได้ เปิดการทำงาน "ใช้ Radmin Viewer เวอร์ชันที่ใช้ได้หลายระบบ" ใน "การตั้งค่า → ตัวเลือก… → อื่นๆ" และระบุพาธไปยังเวอร์ชันนั้น.

องค์ประกอบใช้งาน

รายการการบันทึก

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณบันทึกรายการคอมพิวเตอร์จากแถบปัจจุบัน ไฟล์จะบันทึกเป็นรูปแบบ .xml .html .csv.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูทางลัด - "บันทึกรายการที่เลือก…";
 • เมนูหลัก - "ไฟล์ → บันทึกเป็น…".

รายการการโหลด

ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณโหลดรายการคอมพิวเตอร์จากไฟล์ที่กำหนดเข้าไปในรายการของ "รายการโปรด" โหลดได้เฉพาะไฟล์ .xml เท่านั้น.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูหลัก - "ไฟล์ → เพิ่มในรายการโปรด".

ปุ่มแถบเครื่องมือเครือข่ายย่อยระดับ "C"

ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าหมายเลขไอพีเริ่มต้นเป็น ***.***.***.0 และหมายเลขไอพีสิ้นสุดเป็น ***.***.***.255 โดยที่ "***" คือค่าปัจจุบันของหมายเลขไอพีที่พิมพ์ไว้แล้ว.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • แถบเครื่องมือ - ปุ่ม "C".

ปุ่มแถบเครื่องมือเครือข่ายย่อยคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน

ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าหมายเลขไอพีเริ่มต้นและสิ้นสุดได้ตาม Subnetwork Mask ของคอมพิวเตอร์ของคุณ.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • แถบเครื่องมือ - ปุ่ม "ไอพี"

เครื่องมือใน - Ping

เริ่มหน้าต่างเทอร์มินัลด้วยการส่งคำสั่ง Ping ไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกล.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูทางลัด - "เครื่องมือใน → Ping";
 • เมนูหลัก - "ปฏิบัติการ → เครื่องมือใน → Ping".

เครื่องมือใน - Tracert

เริ่มหน้าต่างเทอร์มินัลด้วยการส่งคำสั่ง Tracert เพื่อติดตามเส้นทางไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกล.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูทางลัด - "เครื่องมือใน → Tracert";
 • เมนูหลัก - "ปฏิบัติการ → เครื่องมือใน → Tracert".

เครื่องมือใน - Telnet

เริ่มเทอร์มินัลที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เลือกในพอร์ต Telnet มาตรฐาน.

ในการใช้ telnet ไคลเอนต์ (นอกเหนือจากไคลเอนต์แรกเริ่มแล้ว) คุณจำเป็นต้องสร้างพาธขึ้นมาไปไคลเอนต์นั้น ใน "การตั้งค่า → ตัวเลือก… → อื่นๆ" .

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูทางลัด - "เครื่องมือใน → Telnet";
 • เมนูหลัก - "ปฏิบัติการ → เครื่องมือใน → Telnet".

เครื่องมือใน - SSH

ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เลือกผ่าน SSH-Client ที่ผู้ใช้เลือก ระบุ SSH-Client ได้ใน "การตั้งค่า → ตัวเลือก ... → เบ็ดเตล็ด".

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูทางลัด - "เครื่องมือใน → SSH";
 • เมนูหลัก - "ปฏิบัติการ → เครื่องมือใน → SSH".

ตัวเลือก… - ประสิทธิภาพ

ตัวเลือก "การสแกนความแม่นยำสูง (ความเร็วต่ำ)" ช่วยให้คุณสแกนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้หลายครั้ง ยกระดับให้การสแกนมีความแม่นยำมา`ึ้น แต่ก็ใช้เวลานานขึ้นเช่นกัน.

ระบบสไลด์ระดับการสแกนช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วของการสแกนได้ เช่นเดียวกับระบบประมวลผลและการโหลดของเครือข่าย.

กดปุ่ม "OK" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงค่า.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูหลัก - "การตั้งค่า → ตัวเลือก… → ประสิทธิภาพ".

ตัวเลือก… - ทรัพยากร

ส่วนทรัพยากรจะอนุญาติให้คุณเลือกทรัพยากรที่จะสแกนได้ ยิ่งคุณเลือกทรัพยาการที่จำนวนน้อยเท่าใด เวลาที่ใช้ในการสแกนก็จะน้อยลง.

กดปุ่ม "OK" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงค่า.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูหลัก - "การตั้งค่า → ตัวเลือก… → ทรัพยากร".

ตัวเลือก… - อื่น ๆ

การตั้งค่าส่วน อื่นๆ ของโปรแกรมทำให้คุณเปิดการทำงานของการตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับการปรับปรุงได้ และระบุการใช้ของไคลเอนต์ SSH, ไคลเอนต์ telnet, ไคลเอนต์ FTP, ไคลเอนต์ HTTP ได้ คุณยังสามารถเปิดการทำงานของเวอร์ชันที่ใช้ได้หลายระบบของ Radmin Viewer และระบุพาธไปยังเวอร์ชันนั้นได้.

ในส่วนนี้ คุณสามารถเปิดการทำงานของการสลับสีพื้นหลังในตารางได้.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูหลัก - "การตั้งค่า → ตัวเลือก… → อื่น ๆ".

การปิดคอมพิวเตอร์

ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณสามารถปิดคอมพิวเตอร์จากระยะไกลได้ (หากคุณได้รับอนุญาตให้กระทำ).

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูหลัก - "ปฏิบัติการ → ปิดเครื่อง…";
 • เมนูทางลัด - "ปิดเครื่อง…";
 • แถบเครื่องมือ - แถบเครื่องมือ – ปุ่ม "ปิดเครื่อง" (ปุ่มที่เพิ่มเข้ามาสามารถเพิ่มเข้าไปยังแถบเครื่องมือจากเมนูหลักได้ภายใต้ส่วน "ดู").

หลังกดปุ่ม "ปิดเครื่อง" แล้ว กล่องไดอะล็อกจะปรากฎขึ้นบนจอภาพ ซึ่งสามารถทำการปฏิบัติการดังต่อไปนี้ได้ด้วยการเลือกตัวเลือกของแต่ละปฏิบัติการ:

 • "ปิดเครื่องทันที" - เปิดเครื่อง/โหลดระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แม้ว่าบางโปรแกรมจะยังคงทำงานอยู่ หรือจะมีการแสดงข้อความเตือนเกี่ยวกับการสูญเสียข้อมูลที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ก็ตาม;
 • "เดินเครื่องใหม่" - เดินเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่แทนที่จะปิดเครื่อง;
 • "ข้อความ" - เตือนผู้ใข้งานว่า "คอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มเปิดเครื่องใหม่ใน N วินาที".

ยกเลิกการปิดเครื่องระยะไกล

ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณสามารถยกเลิกการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เลือกจากระยะไกลได้.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูหลัก - "ปฏิบัติการ → ยกเลิกการปิดเครื่อง";
 • เมนูทางลัด - "ยกเลิกการปิดเครื่อง";
 • แถบเครื่องมือ - แถบเครื่องมือ – ปุ่ม "ยกเลิกการปิดเครื่อง" (ปุ่มที่เพิ่มเข้ามาสามารถเพิ่มเข้าไปยังแถบเครื่องมือจากเมนูหลักได้ภายใต้ส่วน "ดู").

Wake-on-LAN

ฟังก์ชั่นนี้ช่วยส่งคำสั่ง "Wake-On-LAN" ไปยังคอมพิวเตอร์ที่เลือก โดยคำสั่งจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ที่ได้ระบุ MAC แอดเดรสเท่านั้น.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูหลัก - "ปฏิบัติการ → Wake-on-LAN";
 • เมนูทางลัด - "Wake-On-LAN";
 • แถบเครื่องมือ - แถบเครื่องมือ – ปุ่ม "ปิดเครื่อง" (ปุ่มที่เพิ่มเข้ามาสามารถเพิ่มเข้าไปยังแถบเครื่องมือจากเมนูหลักได้ภายใต้ส่วน "ดู").

ดูคอมพิวเตอร์อย่างคร่าวๆ

ฟังก์ชั่นนี้จะเปิด Windows Explorer เพื่อแสดงคอมพิวเตอร์ที่เลือก.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูหลัก - "ปฏิบัติการ → สำรวจ";
 • เมนูทางลัด - "สำรวจ";
 • แถบเครื่องมือ - แถบเครื่องมือ – ปุ่ม "ปิดเครื่อง" (ปุ่มที่เพิ่มเข้ามาสามารถเพิ่มเข้าไปยังแถบเครื่องมือจากเมนูหลักได้ภายใต้ส่วน "ดู").

การเชื่อมต่อ HTTP

ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านโปรโตคอล HTTP โดยใช้เบราเซอร์ที่เลือกโดยผู้ใช้ได้ ไคลเอนต์ HTTP ถูกระบุไว้ใน "การตั้งค่า → ตัวเลือก… → อื่นๆ" ถ้าไคลเอนต์ HTTP ไม่ได้ระบุไว้ ไคลเอนต์แรกเริ่มจะถูกใช้.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูหลัก - "ปฏิบัติการ → HTTP";
 • รายการผลลัพธ์ - ดับเบิลคลิกไอคอนคอมพิวเตอร์ แล้วดับเบิลคลิก "HTTP" เพื่อเชื่อมต่อ;
 • แถบเครื่องมือ - แถบเครื่องมือ – ปุ่ม "HTTP" (ปุ่มที่เพิ่มเข้ามาสามารถเพิ่มเข้าไปยังแถบเครื่องมือจากเมนูหลักได้ภายใต้ส่วน "ดู").

การเชื่อมต่อ HTTPS

ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านโปรโตคอล HTTPS โดยใช้เบราเซอร์ที่เลือกโดยผู้ใช้ได้ ไคลเอนต์ที่ใช้สำหรับโปรโตคอล HTTPS จะเหมือนกับที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับโปรโตคอล HTTP.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูหลัก - "ปฏิบัติการ → HTTPS";
 • รายการผลลัพธ์ - ดับเบิลคลิกไอคอนคอมพิวเตอร์ แล้วดับเบิลคลิก "HTTPS" เพื่อเชื่อมต่อ;
 • แถบเครื่องมือ - แถบเครื่องมือ – ปุ่ม "HTTPS" (ปุ่มที่เพิ่มเข้ามาสามารถเพิ่มเข้าไปยังแถบเครื่องมือจากเมนูหลักได้ภายใต้ส่วน "ดู").

การเชื่อมต่อ FTP

ฟังก์ชันนี้ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เลือกได้ผ่านโปรโตคอล FTP โดยใช้เบราเซอร์ คุณสามารถระบุไคลเอนต์ FTP ที่ต่างกันภายใต้ส่วน "การตั้งค่า → ตัวเลือก… → อื่นๆ".

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูหลัก - "ปฏิบัติการ → FTP";
 • รายการผลลัพธ์ - ดับเบิลคลิกไอคอนคอมพิวเตอร์ แล้วดับเบิลคลิก "FTP" เพื่อเชื่อมต่อ;
 • แถบเครื่องมือ - แถบเครื่องมือ – ปุ่ม "FTP" (ปุ่มที่เพิ่มเข้ามาสามารถเพิ่มเข้าไปยังแถบเครื่องมือจากเมนูหลักได้ภายใต้ส่วน "ดู").

การเชื่อมต่อผ่าน Radmin

ฟังก์ชั่นนี้จะเปิดใช้งาน Radmin เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เลือก.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูหลัก - "ปฏิบัติการ → Radmin";
 • เมนูทางลัด - "Radmin";
 • รายการผลลัพธ์ - ดับเบิลคลิกไอคอนคอมพิวเตอร์ แล้วดับเบิลคลิก "Radmin";
 • แถบเครื่องมือ - ปุ่มที่เพิ่มเข้ามาสามารถเพิ่มเข้าไปยังแถบเครื่องมือจากเมนูหลักได้ภายใต้ส่วน "ดู".

การเชื่อมต่อโปรโตคอล RDP

RDP (โปรโตคอลเดสก์ท็อประยะไกล) ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดย Microsoft สำหรับให้อินเตอร์เฟสแบบกราฟิกที่อนุญาตให้ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายได้.

ให้คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เลือกผ่าน RDP.

การใช้งานในส่วนนี้::

 • เมนูหลัก - "ปฏิบัติการ → RDP";
 • เมนูทางลัด - "RDP";
 • รายการผลลัพธ์ - ดับเบิลคลิกไอคอนคอมพิวเตอร์ แล้วดับเบิลคลิก "RDP";
 • แถบเครื่องมือ - แถบเครื่องมือ – ปุ่ม "RDP" (ปุ่มที่เพิ่มเข้ามาสามารถเพิ่มเข้าไปยังแถบเครื่องมือจากเมนูหลักได้ภายใต้ส่วน "ดู").
ดาวน์โหลด Radmin VPN ฟรีของเราและเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายใต้ไฟร์วอลล์
มีข้อผิดพลาดของการสะกดคำหรือไม่ ให้เลือกและกดปุ่ม ctrl + enter

ข้อผิดพลาดของการสะกดคำ

นำเสนอแนวทางแก้ไข *Copyright © 1999-2019 Famatech Corp.
สงวนลิขสิทธิ์

Select language:

English Česky Deutsch Ελληνικά Español Français Bahasa Indonesia Italiano Nederlands Polski Português Română Русский Svenska Türkçe Tiếng Việt 简体中文 繁體中文 한국어 ภาษาไทย العربية فارسی