Slovenčina

Bezplatný prehľadávač portov

Prevziať zadarmo
Kompatibilné so systémom Windows 11, 10, 8, 7

Advanced Port Scanner - Pomocník

Advanced Port Scanner je rýchly a bezplatný softvér na prehľadávanie portov. Umožňuje vám rýchlo vyhľadať všetky otvorené porty (TCP a UDP) a zistiť verzie programov, ktoré sú na nich spustené. Pomôcka obsahuje mnoho funkcií, ktoré zjednodušujú riadenie siete.

Používanie programu Advanced Port Scanner

Prehľadávanie siete

1. Zadajte rozsah IP adries (tlačidlo "IP" na paneli s nástrojmi vám pomôže s nastavením rozsahu IP adries vašej siete).

2. Otvorte zoznam portov, ktoré majú byť prehľadané.

3. Kliknite na tlačidlo "Prehľadať". Keď sa proces prehľadávania dokončí, dostanete zoznam počítačov v sieti.

Vytvorenie zoznamu Obľúbené pre počítače, ktoré používate pravidelne

1. Prehľadajte sieť.

2. Vyberte požadované počítače a v ponuke s odkazmi kliknite na možnosť "Pridať medzi obľúbené".

3. Teraz môžete pomocou karty "Obľúbené" pracovať na týchto počítačoch.

4. Nový počítač môžete aj pridať do zoznamu "Obľúbené". Vyberte v ponuke položky "Úkony → Pridať počítač..." a zadajte do dialógového okna informácie o počítači.

Z karty "Obľúbené" môžete aj zoznam počítačov uložiť. Súbor sa ukladá vo formátoch .xml, .html, .csv.

Vykonanie úkonu :

 • Ponuka s odkazmi - "Uložiť vybrané ";
 • Hlavná ponuka - "Súbor → Uložiť ako... ".

Ak chcete načítať zoznam počítačov zo súboru do položky "Obľúbené", postupujte nasledovne : Hlavná ponuka - "Súbor → Načítať Obľúbené ".

Pomenujte zoznam portov

Ak chcete, môžete otvorený zoznam portov pomenovať. Tento názov sa bude zobrazovať v histórii vyhľadávania.

Radmin a Advanced Port Scanner

Radmin is one of the best remote control software for Windows, allowing you to work at a remote computer as if you were sitting right in front of it, using a standard graphical interface.

1. Vyberte požadovaný počítač spomedzi výsledkov prehľadávania siete alebo z karty "Obľúbené".

2. Ak sa na počítači nájde program Radmin Server, môžete sa k nemu pripojiť zvolením príslušného typu pripojenia Radmin v ponuke s odkazmi. Ak chcete pripojiť k vzdialenému počítaču, je potrebné nainštalovať program Radmin Viewer. Môžete si ho bezplatne prevziať: www.radmin.com/download/.

Môžete použiť aj prenosnú verziu programu Radmin Viewer. Povoľte možnosť "Použiť prenosnú verziu programu Radmin Viewer" v ponuke "Nastavenia → Možnosti... → Rôzne" a stanovte jeho umiestnenie.

Funkcie

Uložiť zoznam

Táto funkcia vám umožňuje uložiť zoznam počítačov z aktuálnej karty. Súbor sa ukladá vo formátoch .xml, .html, .csv.

Vykonanie úkonu :

 • Ponuka s odkazmi - "Uložiť vybrané ";
 • Hlavná ponuka - "Súbor → Uložiť ako... ".

Načítať zoznam

Táto funkcia vám umožňuje načítať zoznam počítačov z určeného súboru do zoznamu "Obľúbené". Na načítanie možno použiť len súbory vo formáte .xml.

Vykonanie úkonu :

 • Hlavná ponuka - "Súbor → Načítať Obľúbené ".

Panel s nástrojmi – Podsieť triedy "C"

Umožňuje vám nastaviť počiatočnú IP adresu ako ***.***.***.0 a koncovú IP adresu ako ***.***.***.255, kde "***" sú aktuálne hodnoty zadanej IP adresy.

Vykonanie úkonu :

 • Panel s nástrojmi - Tlačidlo "Podsieť triedy C".

Panel s nástrojmi – Podsieť aktuálneho počítača

Táto funkcia vám umožňuje nastaviť počiatočnú a koncovú IP adresu podľa masky podsiete počítača.

Vykonanie úkonu :

 • Panel s nástrojmi - Tlačidlo "IP".

Nástroje - Ping

Spúšťa okno terminálu s príkazom ping na vzdialený počítač.

Vykonanie úkonu :

 • Ponuka s odkazmi - "Nástroje → Ping";
 • Hlavná ponuka - "Úkony → Nástroje → Ping".

Nástroje - Tracert

Spúšťa okno terminálu s príkazom tracert na sledovanie trasy k vzdialenému počítaču.

Vykonanie úkonu :

 • Ponuka s odkazmi - "Nástroje → Tracert";
 • Hlavná ponuka - "Úkony → Nástroje → Tracert".

Nástroje - Telnet

Spúšťa terminál pripojený k vybranému počítaču na bežnom porte Telnet.

Ak použijete klienta Telnet (iného než predvoleného), je potrebné určiť jeho umiestnenie v ponuke "Nastavenia → Možnosti... → Rôzne".

Vykonanie úkonu :

 • Ponuka s odkazmi - "Nástroje → Telnet";
 • Hlavná ponuka - "Úkony → Nástroje → Telnet".

Nástroje - SSH

Umožňuje vám pripojiť k vybranému počítaču cez klienta SSH, ktorého zvolil používateľ. Klient SSH je určený v ponuke "Nastavenia → Možnosti... → Rôzne".

Vykonanie úkonu :

 • Ponuka s odkazmi - "Nástroje → SSH";
 • Hlavná ponuka - "Úkony → Nástroje → SSH".

Možnosti - Výkon

Voľba "Prehľadávanie s vysokou presnosťou (pomalšie)" umožňuje prehľadávať jednotlivé počítače viackrát. Tým sa zlepšuje presnosť prehľadávania, ale trvá to dlhšie.

Posúvač frekvencie prehľadávania vám umožňuje plynule meniť rýchlosť prehľadávania, ako aj zaťaženie procesora a siete.

Kliknutím na tlačidlo "OK" uložte zmeny v nastaveniach.

Vykonanie úkonu :

 • Hlavná ponuka - "Nastavenia → Možnosti → Výkon ".

Možnosti - Prostriedky

Časť Prostriedky vám umožňuje vybrať prostriedky, ktoré majú byť prehľadané. Čím menej prostriedkov vyberiete, tým kratšie bude prehľadávanie.

Click on the "OK" button to save changes to the settings.

Vykonanie úkonu :

 • Hlavná ponuka - "Nastavenia → Možnosti → Prostriedky ".

Možnosti - Rôzne

Časť Rôzne nastavenia v programe umožňuje povoliť automatickú kontrolu aktualizácií a stanoviť používanie klienta SSH, klienta Telnet, klienta FTP a klienta HTTP. Môžete aj povoliť používanie prenosnej verzie programu Radmin Viewer a stanoviť jeho umiestnenie.

V tejto časti môžete povoliť zámenu farieb v tabuľke.

Vykonanie úkonu :

 • Hlavná ponuka - "Nastavenia → Možnosti → Rôzne ".

Vypnúť počítač

Táto funkcia umožňuje vypnúť vybraný počítač na diaľku (ak máte oprávnenie to urobiť).

Vykonanie úkonu :

 • Hlavná ponuka - "Úkony → Vypnúť ";
 • Ponuka s odkazmi - "Vypnúť ";
 • Panel s nástrojmi - Tlačidlo "Vypnúť" (ďalšie tlačidlá možno na panel s nástrojmi pridať z hlavnej ponuky a časti "Zobraziť").

Po stlačení tlačidla "Vypnúť" sa na obrazovke objaví dole znázornené dialógové okno, v ktorom je možné zvolením príslušných možností robiť nasledujúce činnosti:

 • "Vynútené vypnutie" – vypnutie/opätovné načítanie počítača, hoci sú niektoré programy stále spustené a objavia sa upozornenia na možnú stratu neuložených údajov v prípade reštartovania.
 • "Reštartovať" – reštartovanie počítača namiesto jeho vypnutia.
 • "Hlásenie" – upozorňuje používateľa, že "Počítač sa reštartuje o N sekúnd".

Prerušenie vypnutia na diaľku

Táto funkcia vám umožňuje zrušiť vypnutie vybraných počítačov na diaľku.

Vykonanie úkonu :

 • Hlavná ponuka - "Úkony → Prerušiť vypnutie ";
 • Ponuka s odkazmi - "Prerušiť vypnutie ";
 • Panel s nástrojmi - Tlačidlo "Prerušiť vypnutie" (ďalšie tlačidlá možno na panel s nástrojmi pridať z hlavnej ponuky a časti "Zobraziť").

Wake-on-LAN

Táto funkcia odosiela na vybrané počítače príkaz "Prebudiť cez sieť LAN". Tento príkaz sa odošle do počítačov, u ktorých bola identifikovaná adresa MAC.

Vykonanie úkonu :

 • Hlavná ponuka - "Úkony → Wake-on-LAN";
 • Ponuka s odkazmi - "Wake-On-LAN";
 • Panel s nástrojmi - Tlačidlo "Prebudiť cez sieť LAN" (ďalšie tlačidlá možno na panel s nástrojmi pridať z hlavnej ponuky a časti "Zobraziť").

Prehľadávať počítač

Táto funkcia otvorí program Prieskumník Windows Explorer ukazujúci vybraný počítač.

Vykonanie úkonu :

 • Hlavná ponuka - "Úkony → Preskúmať ";
 • Ponuka s odkazmi - "Preskúmať ";
 • Panel s nástrojmi - Panel s nástrojmi – Tlačidlo "Preskúmať" (ďalšie tlačidlá možno na panel s nástrojmi pridať z hlavnej ponuky a časti "Zobraziť").

Pripojenie HTTP

Umožňuje pripojiť k počítaču cez protokol HTTP pomocou prehľadávača zvoleného používateľom. Klient HTTP je určený v ponuke "Nastavenia → Možnosti... → Rôzne". Ak klient HTTP nie je určený, použije sa predvolený klient.

Vykonanie úkonu :

 • Hlavná ponuka - "Úkony → HTTP";
 • Zoznam počítačov - Dvakrát kliknite na ikonu počítača, pre pripojenie dvakrát kliknite na položku "HTTP".
 • Panel s nástrojmi - Tlačidlo "HTTP" (ďalšie tlačidlá možno na panel s nástrojmi pridať z hlavnej ponuky a časti "Zobraziť").

Pripojenie HTTPS

Umožňuje pripojiť k počítaču cez protokol HTTPS pomocou prehľadávača zvoleného používateľom. Rovnaký klient sa používa na pripojenie k protokolu HTTP.

Vykonanie úkonu :

 • Hlavná ponuka - "Úkony → HTTPS";
 • Zoznam počítačov - Dvakrát kliknite na ikonu počítača, pre pripojenie dvakrát kliknite na položku "HTTPS".
 • Panel s nástrojmi - Tlačidlo "HTTPS" (ďalšie tlačidlá možno na panel s nástrojmi pridať z hlavnej ponuky a časti "Zobraziť").

Pripojenie FTP

Umožňuje pripojiť k vybranému počítaču cez protokol FTP pomocou prehľadávača. V ponuke "Nastavenia → Možnosti... → Rôzne" môžete určiť iného klienta FTP.

Vykonanie úkonu :

 • Hlavná ponuka - "Úkony → FTP";
 • Zoznam počítačov - Dvakrát kliknite na ikonu počítača, pre pripojenie dvakrát kliknite na položku "FTP".
 • Panel s nástrojmi - Tlačidlo "FTP" (ďalšie tlačidlá možno na panel s nástrojmi pridať z hlavnej ponuky a časti "Zobraziť").

Pripojenie cez Radmin

Táto funkcia spúšťa program Radmin na pripojenie k vybranému počítaču.

Vykonanie úkonu :

 • Hlavná ponuka - "Úkony → Radmin";
 • Ponuka s odkazmi - "Radmin";
 • Zoznam počítačov - Dvakrát kliknite na ikonu počítača, dvakrát kliknite na položku "Radmin".
 • Panel s nástrojmi - Tlačidlá možno na panel s nástrojmi pridať z hlavnej ponuky a časti "Zobraziť".

Pripojenie cez Remote Desktop Protocol

RDP (Remote Desktop Protocol) vyvinutý spoločnosťou Microsoft poskytuje grafické rozhranie umožňujúce používateľovi pracovať na inom počítači cez sieťové pripojenie.

Umožňuje pripojiť k vybranému počítaču cez protokol RDP.

Vykonanie úkonu :

 • Hlavná ponuka - "Úkony → RDP";
 • Ponuka s odkazmi - "RDP";
 • Zoznam počítačov - Dvakrát kliknite na ikonu počítača, dvakrát kliknite na položku "RDP".
 • Panel s nástrojmi - Tlačidlo "RDP" (ďalšie tlačidlá možno na panel s nástrojmi pridať z hlavnej ponuky a časti "Zobraziť").
Prevezmite si bezplatne program Radmin VPN a pripojte počítače za firewallmi
Pravopisná chyba? Vyberte ju a stlačte tlačidlá ctrl + enter
Pravopisná chyba

Ponúknuť riešenie *Copyright © 1999-2022 Famatech Corp. Všetky práva vyhradené.

Select language:

English Български език Česky Dansk Deutsch Ελληνικά Español Eesti Français Hrvatski Magyar Bahasa Indonesia Italiano Latviešu Lietuvių kalba Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovenčina Slovenščina Srpski Svenska Suomi Türkçe Tiếng Việt Українська 简体中文 繁體中文 한국어 ภาษาไทย العربية فارسی עברית